Utskrift

 

 

 

Kort og presist

For at vi skal få et raskt overblikk over innholdet, hjelper det å utheve nøkkelord slik at de blir sett uten at vi trenger å lese alle ordene. Da oppfatter vi raskt hva teksten handler om og kan velge om det er interessant eller ikke. Bruk korte presise formuleringer slik at leseren skjønner hva du mener, noe som forøvrig er viktig gjennom hele teksten.

Dypere inn i artikkelen er det litt annerledes. Da har leseren som regel bevisst gått videre og forventer mer utfyllende informasjon om emnet. Her trenger man ikke fullt så strenge krav, men du bør fortsatt formulere deg kort og presist. Lange tunge tekster virker avskrekkende på de fleste. 

Bruk av bilder

Ofte kan illustrative bilder gjøre artikkelen mer attraktiv. Den oppleves gjerne lettere å lese og teksten blir ikke så tung.