Google ser på sidens struktur

En nettside er et dokument med en viss struktur. Derfor er det viktig at å merke de ulike elementene riktig slik at Google oppfatter hva som er viktig. På denne måten finner søkemotoren innhold som er relevant i henhold til det brukerne søker etter. Størstedelen av denne merkingen ligger allerede ferdig i verktøy som Joomla, men noe må du som artikkelforfatter likevel passe på.

Merk overskrifter riktig

Når du skal skrive en artikkel, bør du bruke overskrifter på avsnittene som forteller hva de handler om. Da er det viktig å merke overskriften med en spesiell webkode eller tag som det kalles. Denne tag'en definerer både utseende og struktur og er definert i nettsidens designfiler. I CMS-verktøy (CMS = Content Management System) som Joomla!, finner du disse tag'ene i verktøylinjen i editoren slik at du lett kan merke teksten riktig. Overskrifter skal merkes med såkalte H-tag'er. 

Slik bruker du H-tag'er

H-tag'ene er definert slik: H1, H2, H3 osv. H1 er det øverste nivået og brukes til sidens tittel. Den skal IKKE brukes flere ganger. Overskrifter merkes med H2, og ønsker du undernivå, bruker du H3 osv. På denne måten definerer du artikkelens struktur.

 

Google oppfatter det som er merket med H-tag'er som viktig og vil rangere artikkelen bl.a. ut fra dette.

 

Eksempel på merking av overskrift i Joomla!