Synlighet

Synlighet

For å lykkes med dine nettsider, må du bli funnet på nettet. Om du ikke får nok trafikk inn på dine nettsider er du rett og slett ikke synlig nok, og du bør snarest iverksette tiltak for å bedre dette. Det første du bør gjøre, er å optimalisere nettsidene for søkemotorer - også kalt SEO (Search Engine Optimization). 

 

Hva er SEO

Søkemotorer er opptatt av relevans. Søkemotoroptimalisering (SEO) betyr å tilrettelegge innholdet slik at søkemotorene oppfatter sidene som mer relevante enn dine konkurrenters. Det vil forenklet sagt gi deg høyere rangering.

Når man foretar et søk, prøver søkemotorene å finne sider som er mest relevante ut fra søkeordene. Dette betyr at de som har bygget innhold, menyer, overskrifter slik at søkeordene fremstår som viktige i henhold til innholdet, kommer høyt opp i søkeresultatet.

 

Hvorfor SEO

Undersøkelser viser at i Norge kommer rundt 80% av alle besøk via søkemotorer fra de ikke-betalte søkeresultatene. Med andre ord - de nettsider som er optimalisert for søkemotorer, rangerer høyest i søkeresultatet uten å måtte betale for det.

Man kan altså ikke kjøpe seg til en god plassering i det organiske søk (det som ikke er betalte annonser) på Google.

 

Hva inngår i SEO

Søkemotoroptimalisering krever en del arbeid både av oss og deg. Om du bidrar med god kjennskap til dine brukere og deres søkefraser, kan vi omsette dette til:

  • beskrivende title tag for hver side
  • riktig utfylt description for hver side
  • gode overskrifter som stemmer overens med menyer og andre linker
  • god og relevant tekst som inneholder relevante søkeord
  • bli linket til fra andre nettsider

I tillegg sørger vi for at webkoden er bygget opp i henhold til standard, noe som påvirker hvordan sidene blir oppfattet av søkemotorene. 

 

Garanti ved SEO

Vi gir ingen garanti for at du oppnår en gitt effekt. Grunnen til dette er at rangeringen er en kompleks prosess som også påvirkes av utenforstående elementer. Erfaringsmessig viser det seg likevel at de som iverksetter SEO får høyere rangering og mer trafikk til nettsidene enn de gjorde før. Men det er viktig å være klar over at effekten av tiltakene først kommer etter en tid. Dette skyldes bl annet at søkemotorene bygger opp relevant informasjon over tid for å gi en riktig rangering.

I de aller fleste tilfeller kan det være en stor gevinst å hente ved å tilpasse sidene til søkemotorer. Gjør man jobben skikkelig er det få tiltak som gir mer igjen for pengene med tanke på å skaffe trafikk til nettsidene dine.

 

Betalt synlighet

Som nevnt tar det noe tid før man kan måle en øket effekt av søkemotoroptimalisering. I denne perioden kan det derfor lønne seg å bruke flere tiltak for å bedre synligheten.

Et godt alternativ er annonsering på Google - med f. eks Google AdWords. Her kan du få en målrettet markedsføring mot ønsket segment og du betaler kun for de som klikker seg inn på dine sider. Vi hjelper deg med å finne gode samarbeidsparter innen Google AdWords.

 

Ønsker du nettsider som kan gi deg mer trafikk?

Kontakt oss i dag